Tiedostamme vastuumme hallita aktiviteettiemme, tuotteidemme ja palveluidemme ympäristövaikutuksia. Olemme arvioineet aktiviteettimme ja tunnistaneet ekologiset jalanjälkemme mukaanlukien kuljetukset, energiankulutuksen ja jätteet. Tapahtumamme rakennetaan yhteiskuntavastuun ohjeistustamme noudattaen.

Catalystin ympäristöperiaatteet

Jotta voimme edistää hyviä ympäristökäytäntöjä, periaatteemme ympäristön suhteen ovat:

 1. Tunnistaa merkittävät ympäristövaikutukset toiminnassamme.
 2. Kehittää sopivia tavoitteita ja toimintatapoja, joilla minimoidaan merkittävät ympäristövaikutukset.
 3. Noudattaa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, säännöksiä ja muita vaatimuksia, jotka liittyvät mpäristövaikutuksiimme.
 4. Pyrkiä mahdollisimman pieneen ympäristön kuormitukseen minimoimalla materiaalien käyttöä, päästöjä ja jätteiden määrää. Pyrimme käyttämään uudelleen, ottamaan talteen tai kierrättämään aina, kun se on suinkin mahdollista.
 5. Varmistaa, että ympäristövastuut on määritelty, julkaistu ja ymmärretty organisaatiomme kaikilla tasoilla, sekä tarjota asianmukaista koulutusta
 6. Varmistaa, että ympäristötekijät otetaan huomioon valitessamme tavarantoimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme
 7. Viestiä, toimia yhteistyössä ja vastata vastuullisuudesta kiinnostuneiden kysymyksiin ja näkemyksiin ympäristöasioissa
 8. Tavoitella jatkuvaa parannusta ympäristöasioiden hoitamisessa yleisellä tasolla.

 

Catalystin yhteiskuntavastuun periaatteet

 1. Catalyst toimii niin, että voi käyttää uudelleen, ottaa talteen tai kierrättää materiaalia sekä tapahtumissa että toimistoympäristössä aina kun mahdollista.
 2. Catalyst toimii niin, että sekä tapahtumien että toimistoympäristön vaikutus ympäristöön on minimaalinen. Tunnistamme tarpeen kestävälle kehitykselle sekä yritysasiakkaittemme että työntekijöidemme keskuudessa.
 3. Catalyst tiedostaa tarpeen kestävälle kehitykselle järjestämissään tapahtumissa niin koti- kuin ulkomailla. Aina kun mahdollista, pyrimme toiminaan ympäristöä kuormittamatta, sekä niin, että vaikutuksemme yhteiskuntaan on positiivinen.
 4. Catalyst on tietoinen liiketoimintansa ympäristövaikutuksista ja pyrkii aktiivisesti tutkimaan, toteuttamaan ja edistämään tapoja, joilla vaikutuksia minimoidaan.
 5. Catalyst on tietoinen vastuullisten liiketoiminatapojen ja kestävyyden tarpeellisuudesta. Jatkuvan tutkimuksen avulla tavoittelemme tapahtumiemme ja toimistojemme negatiivisen ympäristövaikutuksen minimoimista. Vastuullisten toimintatapojen avulla parannamme sekä työntekijöidemme elämää että vaikutustamme ympäröivään yhteiskuntaan