Catalyst-aktiviteetteihin on valmiiksi sisäänrakennettu ominaisuuksia , joilla havainnollistat mukaansatempaavasti tiimityöskentelylle tärkeitä elementtejä. Joskus on kuitenkin syytä viedä palauteprosesseja askeleen pidemmälle

Palautetta… vai ei?

Ehkä sinulla on jokin erityinen tarve, joka kaipaa perusteellisempaa käsittelyä, kuten asiakas-toimittaja-suhteen parantaminen tai siilojen purkaminen maantieteellisesti hajautetussa toiminnassa. Kun on tarkoitus selvittää haastavampia asioita, suosittelemme lämpimästi tapaamista kokeneiden valmentajiemme ja fasilitoijiemme kanssa, jotta voimme suunnitella räätälöidyn ratkaisun, johon asiaankuuluvat aktiviteetit on löydetty valikoimastamme. Koska tarjontamme on niinkin laaja, ne jotka haluavat hetivalmiin ratkaisun, löytävät varmasti sopivasti omaa henkilöstöä haastavan tapahtuman, jossa on mahdollisuus analysoida tilannetta, avata tilaa keskustelulle ja jatkaa kehittämistä.

Erikoisosaamistamme ovat fasilitoidut tiimiharjoitteet, joiden avulla havainnollistetaan ryhmätyöskentelyn eri elementtien tärkeys: kommunikaatio, voimavarojen allokointi, tehtävien delegointi.Näistä ainesosasista löydät uusia voimavaroja työntekijöillesi ja sidosryhmillesi. Catalyst-aktiviteetit sopivat myös omien koulutusohjelmiesi havainnollistajiksi tai piristeiksi.

Miksi Catalyst?

Catalystin koulutusohjelmissa on asennetta ja ajatusta. Meillä ei ole valmiiksi pureskeltuja vastauksia. Annamme osallistujien luoda itse toimivia tapahtumia, missä menestys tai epäonnistuminen riippuvat siitä, kuinka hyvin ryhmätyöskentely sujuu. Verkostoituminen toisten joukkueiden kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi on meillä enemmän sääntö kuin poikkeus. Joskus kuitenkin kilpailuhenkisempi asetelma on omiaan tuomaan esille parhaita käytänteitä, jolloin aikaansaavimpien tiimien osoittamat kyvyt toimivat benchmarkinh-esimerkkeinä muille joukkueille.

Tiimiyttäminen – ikävä sana?

Tiimiyttämistapahtumat – yhteishengen lisääjät - kohdataan joskus pelonsekaisin tuntein ja suurin ennakkoluuloin. Olemme tästä tietoisia ja suunnittelemme siksi älykkäitä, kiinnostavia tapahtumia, joissa osallistujat tuntevat olonsa mukavaksi ja tapahtumaan käytetyn ajan hyödylliseksi.

Ratkaiseva tuloksentekijä!

Meillä on yli 20 vuotta kokemusta toimimisesta mukana olevien joukkueiden havainnoinnissa: mistä hyvä tiimi muodostuu, mikä motivoi yksilöitä suorituksissaan ja miksi toiset menestyvät ja toiset eivät. Haluamme jakaa tämän kanssasi ja auttaa parantamaan työyhteisösi suorituksia sekä viime kädessä yrityksesi tulosta. Jatkuvasti uusiutuva liiketoimintamme eturivin yritysten kanssa kautta koko maailman heijastaa menestystämme ja toki myös asiakkaidemme menestystä. Kun yrityksesi hakee mahdollisimman hyvää tuottoa tapahtumainvestoinneilleen, CATALYST on avainsana.

Mitä hyötyä ohjelmistamme?

  • Rakennetaan yhteistyön ja sitoutumisen henkeä
  • Pidetään hauskaa positiivisesti ja motivoivasti
  • Huomataan, miten eri roolit ja tyylit ryhmän sisällä ovat tarpeellisia menestyksen kannalta
  • Tunnistetaan ajanhallinnan ja realistisen tavoitteenasetannan tärkeys
  • Toimitaan yrityksen arvojen mukaisilla menetelmillä
  • Todetaan eri viestintätapojen vaikutus aikaansaannoksiin
  • Huomataan, miten erilaiset odotukset vaikuttavat lopputulokseen
  • Tarjotaan turvallinen ja kannustava oppimisympäristö
  • Tarjotaan alusta asioiden tarkemmalle tarkastelulle: asiakas-toimittaja-suhde, neuvottelutaidot, bränditietoisuus tai yrityksen yhteiskuntavastuu