28. kesäkuuta 2017

Catalyst Globalin ryhmäyttämistuotteet ovat nyt saatavilla Kreikassa, sillä erittäin arvostettu tiimi VISIBLE - Visionary Business Learningiltä on saanut eksklusiivisen lisenssin.

Vahvaa kokemuksellista metodologiaa hyödyntäen VISIBLE Greece tarjoaa innovatiivisia koulutus- ja ryhmäyttämisratkaisuja, jotka on suunniteltu ja mukautettu täysin asiakkaan erityisiin toiveisiin sopivaksi, millä varmistetaan maksimaalisen positiivinen lopputulos. Koska tiimin visiona on toimia olennaisena linkkinä asiakkaiden kehittämisessä henkilöstöhallinnon ja työympäristön jatkuvaksi parantamiseksi, sopii VISIBLEn tiimi mahtavasti Catalyst Globalin ryhmäyttämisverkoston henkeen.

“Huolimatta taloudellisesta ja poliittisesta epävakaudestaan, Kreikka on ollut tiukasti Catalyst Globalin uusien kumppaneiden tutkalla! Viimeisten kahden vuoden ajan olemme tutkineet Kreikan ryhmäyttämismarkkinoita ja nähneet tilanteen parantuvan, joten lopulta aloimme käydä keskusteluita potentiaalisten kumppaneiden kanssa. VISIBLE erottuu joukosta koulutukseen & ryhmäyttämiseen sitoutumisensa, holistisen lähestymistapansa ja Kreikan markkinoiden vakaan tuntemuksensa ansiosta", kommentoi Mark Davenport, Catalyst Globalin liiketoiminnan kehityspäällikkö.

VISIBLE on sitoutunut toimimaan asiakkaansa uskottuna huolien suhteen, vakaana toimijana, joka auttaa heitä löytämään oikean ratkaisun, joka täyttää jokaisen asiakkaan ainutlaatuiset tarpeet johtaen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. VISIBLEn tiimi on innoissaan saadessaan lisätä maailmanlaajuisesti toimiviksi todistetut Catalystin ryhmäyttämistuotteet tarjontaansa.

VISIBLE perustettiin tarjoamaan innovatiivisia koulutusratkaisuja, jotka on suunniteltu ja muokattu vastaamaan jokaisen yrityksen ja organisaation erityisiä tarpeita täysin. Uskomme vahvasti ryhmäyttämisaktiviteettien mukanaan tuomiin etuihin, ei pelkästään kehittävän koulutuksen kannalta, vaan myös ihmisten yhteen tuomisen, hauskanpidon ja kollegoiden keskinäisten vahvojen suhteiden luomisen kannalta. Ryhmäyttämispalvelumme vahvistuvat vuosi vuodelta ja päätimme viedä VISIBLEn uudelle tasolle lyöttäytymällä yhteen alan tunnetuimman yrityksen, Catalyst Globalin kanssa. Yhdistämällä asiantuntemuksemme Catalyst Globalin tietämykseen pystymme tarjoamaan asiakkaillemme innovatiivisia ja luovia kokemuksellisia ratkaisuja ja luoda heille ikimuistoisimpia ja ainutlaatuisia koulutuskokemuksia", sanoi VISIBLEn Eleana Katsimi.

VISIBLEn tiimi osallistui Catalyst Globalin koulutukseen toimistollaan Ateenassa viime viikolla.

“Meillä oli ilo saada koulutusta Catalyst Globalin maailmasta Markilta ja Robilta ja nautimme heidän innostuksensa ja koulutuksensa lisäksi myös heidän ystävällisestä lähestymistavastaan ja ammattitaidostaan", Eleana kommentoi.

Rob Yeung, Catalyst Globalin tuotepäällikkö, sanoi koulutuksesta:

“Se oli mahtava menestys. Visiblen tiimi on innostunut ja älykäs ryhmä ihmisiä, jotka ymmärsivät Catalystin ryhmäyttämisohjelman valintakonseptit nopeasti. He saivat omakätisesti kokea muutamia Catalyst Globalin parhaimpia ryhmäyttämistuotteita, kuten Need 4 Speed, Go Team, Essence of Excellence ja Pyramidipalapeli. Tiedän, että Catalyst Kreikka tulee tuomaan paljon kaivattua tuloslähtöistä osaamista ryhmäyttämiseen sekä paikallisille että Kreikassa toimiville monikansallisille yrityksille. Toivotan heille suurta menestystä.”