Team Building Understanding Work Styles

Tunnen Itseni, Tunnen Sinut - Työskentelytyylit Yhteisöllinen löytöretki työtapojen ytimeen

Yleistä

 • 1 tunti - 2 tuntia
 • Sisä- ja ulkotiloissa
 • Kehittää yhteistoimintaa
 • Minimi: 12
 • Maksimi: Rajaton

Katso kuvat

Niin omien kuin kollegojen työskentelytyylien ymmärrys ja arvostus ovat oivaa tiimien rakennusainetta!
Knowing Me Knowing You Work Styles

Ohjelman kuvaus

Useimpien mielestä tehokkaassa tiimissä tarvitaan sekoitus erilaisia työskentelytyylejä.  Tästä voi kuitenkin koitua ristiriitoja, kun yksittäiset työntekijät yrittävät sopeutua erilaiseen ryhmädynamiikkaan. Tunnen Itseni, Tunnen Sinut - Työskentelytyylit on aktiviteetti, joka on suunniteltu erityisesti auttamaan osallistujia ymmärtämään toisiaan sekä havainnoimaan, miten sekä samanlaiset että erilaiset työskentelytavat voivat olla avainasemassa ryhmän tuottavuuden kannalta.

Miten tämä sitten tapahtuu? Kaikki alkaa siitä, että osallistujia pyydetään pohtimaan omia työtapojaan ja kirjaamaan ylös omat mieltymyksensä muutamasta annetusta aiheesta. Seuraavaksi he tutustuvat proaktiivisesti toisiinsa verkostoitumalla ja samalla selvittäen, kuinka muiden työtavat vastaavat heidän omiaan. Tarkoitus on löytää niin monta samankaltaista henkilöä kuin mahdollista - ja täyttää samalla huone iloisesta puheensorinasta.

Kun osallistujat ovat täynnä intoa ja innostusta, heidät jaetaan joukkueisiin samojen työskentelytyylien perusteella. Joukkueita pyydetään ensin keskustelemalla määrittelemään mieluisimmat työskentelytapansa. Sen jälkeen tulee ryhmäyttämistehtävä.

Seuraavaksi muodostetaan uudet joukkueet, joissa on niin monta eri työskentelytyyliä kuin mahdollista, ja tehdään erilainen, vaikkakin samankaltainen tehtävä kuin edellinen. Tämä on erinomainen tapa saada osallistujat itse pohtimaan erilaisuuden etuja! Fasilitaattorimme johtaa tämän jälkeen ryhmäkeskustelua, jossa pohditaan, miksi erilaiset työskentelytyylit lisäävät tuottavuutta tiimissä, sekä sitä, miten se ei olekaan enää tehokasta, mikäli erilaisia työskentelytapoja ei arvosteta riittävästi.

Hyötyä ja tuloksia

Tunnen itseni, tunnen sinut työssämme antaa osallistujille mahdollisuuden tutkiskella omia työskentelytapojaan. Tutkimusten mukaan tehokkaimmat tiimit muodostetaan henkilöistä, joilla on erilaiset työtavat. Eroavaisuuksista syntyy kuitenkin ristiriitatilanteita, mikäli niitä ei osata arvostaa. Tämän aktiviteetin tarkoitus onkin havainnollistaa ja osoittaa, että erilaiset tavat työskennellä johtavat tehokkaampaan innovointiin ja ideointiin, kun niitä arvostetaan.

Katso kuvat

Yleistä

Avainhyödyt yritykselle

 • Yrityksen sisäinen yhteistyö
 • Huippusuorituksen hakeminen
 • Iloa & Motivaatiota
 • Neuvottelutaidot
 • Muutoksenhallinta
 • Verkostoituminen
 • Käytännön johtaminen
 • Strategiaviestintä
 • Tiimidynamiikka
 • Tiiminrakennus
 • Tulevaisuuden visiointi

Lähetä kysely

Täytä ainakin * merkityt kentät