Speak Up Speak Out Interactive Business Game

Kissat Pöydälle Arvojen, tavoitteiden ja visioiden tarkastelua

Yleistä

 • 1 tunti - 3 tuntia
 • Sisätiloissa
 • Kehittää yhteistoimintaa
 • Minimi: 8
 • Maksimi: Rajaton

Katso kuvat

Osallistujat ottavat yrityksen arvot haltuun käyttäen interaktiivista alustaa, jolla jaetaan, järjestytään ja suunnitellaan tiiminä.
Speak Up Speak Out Logo

Ohjelman kuvaus

Kilpailijoista erottuakseen yrityksen henkilöstön täytyy ymmärtää ja sisäistää yrityksen mission, visio ja arvot. On kuitenkin haastavaa saada henkilöstö elämään yrityksen arvojen mukaisesti, tämä ongelma kohdataan säännöllisesti monessa organisaatiossa.

Silloin tarvitaan Puhu kuuluvasti, sano suoraan. Osallistujat tarkastelevat yrityksen arvoja ja kriittisiä menestystekijöitä ja omaksuvat ne. Sarja ajatuksia herättäviä väitteitä nostetaan esiin keskusteltaviksi, kuten ”Täytyy olla tiimipelaaja", "Mikään ei saa olla voiton esteenä" tai "Se ei ole pelkkä ominaisuus vaan elämäntyyli".

Osallistujien pitää osoittaa, missä laajuudessa he ovat samaa tai eri mieltä väitteiden kanssa ja perustella mielipiteensä. Tästä syntyy keskustelua, jota kukin vetää vuorollaan, jotta kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Puhu kuuluvasti, sano suoraan haastaa joukkueet kehittämään yrityksesi arvoista käytännöllisen soveltamiskeinon, ja kertomaan, miten hyödyntää ja toteuttaa arvoja päivittäisissä tilanteissa.

Hyvin interaktiivinen ja kiinnostava lähestymistapamme vaikuttaa kauas konferenssin jälkeiseen aikaan ja tehtävän anti toimii erinomaisesti viitteenä, kun toimintoja halutaan jalkauttaa työpaikalla.

Haluatko yrityksesi arvojen merkitsevät jotakin henkilöstölle? Puhu kuuluvasti, sano suoraan.

Miksi Puhu kuuluvasti, sano suoraan?

 • Mahdollisuus sisäistää yrityksen arvot
 • Edistetään jämäkkää viestintää tiimien välillä
 • Taustoitetaan arvot yksilön, tiimin ja organisaation kannalta
 • Toimii alustana osallistujille vahvistamaan ajatukset tiimityöhön
 • Yleisten ajatusten ja arvojen löytäminen.

Hyötyä ja tuloksia

Täysin räätälöity keskusteluaktiviteetti, jossa osallistujille annetaan alusta, jossa ilmaista mielipiteensä. Puhu kuuluvasti, sano suoraan edistää jämäkkää viestintää, koska osallistujille on mahdollisuus sekä puhua että kuunnella muita haastaen.  Mahdollisia sovellettavia aiheita ovat missio, visio ja arvojen sisäistäminen, asiakaspalvelustrategiat, parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä yrityksen kulttuurin tarkastelu.  Keskustelut yhdistetään ainutlaatuiseen Diamond 9 –formaattiimme, joka antaa käyttökelpoisia ja aikaan sidottuja toimintasuunnitelmia kolmen, kuuden ja yhdeksän kuukauden päähän.

Katso kuvat

Yleistä

Avainhyödyt yritykselle

 • Bränditietoisuus
 • Yhteiskuntavastuu, CSR
 • Asiakaspalvelu
 • Yrityksen sisäinen yhteistyö
 • Kokouksen energisointi
 • Huippusuorituksen hakeminen
 • Iloa & Motivaatiota
 • Muutoksenhallinta
 • Verkostoituminen
 • Käytännön johtaminen
 • Projektisuunnittelu
 • Luovuuteen innostaminen
 • Strategiaviestintä
 • Tiimidynamiikka
 • Tiiminrakennus
 • Tulevaisuuden visiointi

Lähetä kysely

Täytä ainakin * merkityt kentät