teamwork activities

Ketjureaktio Tabletop Pistä pystyyn ketjureaktio tiimien välille

Yleistä

 • 2 tuntia - 4 tuntia
 • Sisätiloissa
 • Kehittää yhteistoimintaa
 • Minimi: 10
 • Maksimi: Rajaton

Katso kuvat

Katso videot

Tiimit rakentavat sarjan yksinkertaisia mekaanisia laitteita, jotka yhdistettyinä muiden tiimien aikaansaannoksiin saavat aikaan taidokkaan ketjureaktion. Toisiaan seuraavat liikesarjat siirtävät energian laitteesta toiseen jännittävää loppuhuipennusta varten!
chain reaction table top logo

Ohjelman kuvaus

Osallistujat hämmästyvät usein siitä lopputuloksesta, mitä he voivat saada aikaiseksi joukosta omituisia esineitä - vaikka epäuskoisia katseita vaihdellaan kun haastetehtävää selitetään. Joukkueille jaetaan pelilaudat ja yksityiskohtaiset pelimateriaalit, joista keskustellaan ensin joukkueen sisällä ja sen jälkeen jaetaan tietoa ja resursseja toisten joukkueiden kesken. Päämääränä on löytää yhteiset strategiat, joilla annetuista esineistä luodaan mielikuvituksellinen joukko yksinkertaisia mekaanisia laitteita. Samalla kun osallistujat etenevät kohti suunnittelua ja rakentamista, he vakuuttuvat siitä, mitä voivat yhdessä ryhmänä saavuttaa, kun yhteinen tavoite on aidosti tunnistettu.  Kun jokainen yksinkertainen laite on luotu, joukkue liittää ne yhteen, ja lopulta kaikki joukkueet liittävät omansa toisiinsa, saaden aikaan pitkän ketjun tai lumipalloefektin. Testaamalla yhä uudestaan luomuksensa osallistujat varmistavat, että ketjureaktio etenee keskeytyksettä alusta loppuun!

Kun rakennusprojekti on saatu valmiiksi ja testauksetkin suoritettu, on aika käynnistää jännittävä ketjureaktio. Onnistunut lopputulos antaa syytä juhlia yhdessä yhteisen tavoitteen eteen tehtyä työtä, joka paljastuu kaikkien silmien edessä.

Hyötyä ja tuloksia

Menestyäkseen joukkueiden on ymmärrettävä tehtävän, arvioida käytössä olevat resurssit, tehdä perussuunnitelma ja rakentamisvaiheen aikana arvioida alkuperäistä suunnitelmaa sitä tarpeen mukaan mukauttaen ja muokaten. Tiimit työskentelevät tuottaakseen yhteisen vision, kehittäen jaetun strategian, joka otetaan käyttöön hyödyntämällä parhaita tiimeistä kumpuavia projekti- ja resurssinhallintakykyjä. Joukkueiden välinen yhteistyö, tiedon ja resurssien jakaminen on välttämätöntä yhteisen menestyksen saavuttamiseksi ja luovuuden rajojen laajentamiseksi. Testausvaiheessa joukkueet oppivat periksiantamattomuuden merkityksen haasteita kohdatessaan ja huomioimaan yksityiskohtia toimiessaan kohti mahdollisian toimivia ratkaisuja.

Pidätkö tästä haastetehtävästä?  Onko käytettävissä enemmään tilaa ja isompi budjetti? Haluaisitko vielä isomman ja haastavamman tapahtuvan, joka tekisi  tätäkin unohtumattomamamman vaikutuksen? Tutustu aivan uskomattomaan, jättimittakaavan aktiviteettiin Ketjureaktio Lifesize!

Katso kuvat

Katso video

Yleistä

Avainhyödyt yritykselle

 • Yrityksen sisäinen yhteistyö
 • Huippusuorituksen hakeminen
 • Iloa & Motivaatiota
 • Neuvottelutaidot
 • Verkostoituminen
 • Käytännön johtaminen
 • Projektisuunnittelu
 • Riskinhallinta
 • Luovuuteen innostaminen
 • Strategiaviestintä
 • Tiimidynamiikka
 • Tiiminrakennus

Lähetä kysely

Täytä ainakin * merkityt kentät